Instructie Rapoarte Cehov

Pentru Teatrul Cehov au fost elaborate un sir de rapoarte, structura carora va fi descrisa mai jos.

Lista rapoartelor puse in discutie(figura 1):

1.      Raport de casa (biletele vindute pe o perioada)

2.      Raport de tarife biletelor vindute

3.      Raport pe casieri

4.      Raport pe evenimente

5.      Raport pe evenimente detaliat

6.      Raport pe evenimente (casier)

7.      Raport pe bilete

8.      Raport pe Transferuri Bancare

9.      Raport pe vinzari online

10.    Raportul cu privire la un bilet emis de subagent/privind transferul

11.    Raport de turnichete

13.jpg

Figura 1

Cite un exemplu de fiecare raport poate fi vazut in documentul ExempleraporteCehov.xlsx (click pentru descarcare).

1.       Raport de casa (biletele vindute pe o perioada)

Raportul contine datele in legatura cu vinzarile, restiturile efectuate si incasarea finala a unui spectacol sau a tuturor pe o anumita perioada de timp, totalurile fiind facute pe zi. Perioada(figura 1.1) pe care se construieste raportul se seteaza in program uniacCLNT in meniul rapoarte dupa selectarea raportului dorit. Tot aici este posibila selectarea evenimentului necesar (daca nu e ales nici un eveniment, raportul se construieste pentru toate evenimetele pentru perioada de timp setata).

2.jpg

Figura 1.1

Raportul este construit din 7 coloane(figura 1.2):

-          Data evenimentului

-          Evenimentul

-          Pretul biletului

-          Tipul biletului – poate fi VIP bilet, pensionar, etc.

-          Vinzari

o   Numarul de bilete vindute la un anumit pret

o   Suma totala

-          Restituire

o   Numarul de bilete restituite la un anumit pret

o   Suma totala restituita

-          Incasare

o   Numarul de bilete vindute in final la un anumit pret

o   Suma totala(soldul final)

1.jpg

Figura 1.2

Deasemenea in figura 1.2 cu chenar rosu este evedentiata perioada pentru care este construit raportul si evenimentul respectiv. Cu chenar verde – totalul pe un anumit spectacol. Si cu chenar albastru – totalul pe o anumita zi.

2.       Raport de tarife biletelor vindute

Raportul prezinta informatia despre biletele vindute pe zi, structurata dupa casier si pretul biletului. Analogic cu raportul precedent se alege perioada pe care se construieste raportul si evenimentul necesar.

 

Structura raportului consta din 6 coloane (figura 2.1):

-          Data vinzarii

-          Casier

-          Tip bilet

-          Pretul Biletului

-          Numarul de bilete vindute la pretul dat

-          Suma totala

In aceeasi figura (2.1) cu chenar rosu este evidentiata perioada si evenimentul pentru care este generat raportul. Cu chenar verde – totalul biletelor vindute pe o zi de un anumit casier si cu chenar albastru – totalul pe o zi pe toti casierii (CONINFO.tickets.una reprezinta vinzarile online).

3.jpg

Figura 2.1

3.       Raport pe casieri

Raportul dat contine toate datele pe casir despre vinzarile efectuate pe o perioada de timp, suma predate la contabilitate, restiturile si soldul final. La construirea acestuia (figura 3.1) se alege perioada necesara si casir dorit (daca nu se alege un casir, raportul va fi generat pentru toti casirii).

5.jpg

Figura 3.1

Raportul este format din 9 coloane (figura 3.2):

-          Codul casirului

-          Casir

-          Data vinzarii

-          Sold la inceput de zi

-          Vinzari pe parcursul zilei

-          Restituire – suma restituita clientului

-          Corectari

-          Numerar predat – suma predata la numerar la sfirsitul zilei

-          Sold la sfirsit de zi, dupa predarea la numerar

4.jpg

Figura 3.2

In aceeasi figura cu cimp rosu este evidentiata perioada si casirul pentru care este generat raportul. Cu cimp verde – vinzarile, restituirile efectuate, suma predata la numerar si soldul final pe perioada de timp indicata un anumit casier si cu cimp albastru – totalul pe toata perioada pe toti casierii.

4.       Raport pe evenimente

Acest tip de raport contine suma totala si numarul de bilete vindute pentru un anumit eveniment. Evenimentul si perioada evenimentului se alege analogic primului raport.

Raportul este structurat in 6 coloane(figura 4.1):

-          Data evenimentului

-          Codul evenimentului

-          Denumirea evenimentului

-          Starea – pot fi bilete pentru copii, pensionari, invitatii

-          Suma vinzarii pentru acest eveniment

-          Cantitatea biletelor vindute pentru acest eveniment

6.jpg

Figura 4.2

In aceeasi figura cu cimp rosu este evidentiata perioada si evenimentul pentru care este generat raportul. Cu cimp albastru – totalul pe toata perioada pentru eveniment.

5.       Raport pe evenimente detaliat

Acest raport contine cantitatea de bilete vindute si suma de fiecare casir pentru un anumit eveniment(sau toate). Evenimentul se alege similar primului raport.

Raportul este structurat in 8 coloane (figura 5.1):

-          Data evenimentului

-          Codul evenimentului

-          Denumirea evenimentului

-          Casirul care a efectuat vinzarile

-          Starea biletului

-          Suma vinzarii

-          Cantitatea biletelor vindute

-          Pretul

In aceeasi figura cu cimp rosu este evidentiata perioada si evenimentul pentru care este generat raportul. Cu cimp verde – cantitatea totala de biltete vindute pentru eveniment si suma totala a vinzarilor.

7.jpg

Figura 5.1

6.       Raport pe evenimente (casier)

Raportul dat structureaza intr-un mod mai restrins vinzarile pe casir pentru fiecare eveniment. Evenimentul se alege analogic primului raport.

Structura raportului (figura 6.1) :

-          Data evenimentului

-          Codul evenimentului

-          Denumirea evenimentului

-          Starea

-          Casir - vinzarile fiecarui casir la evenimentul respectiv

8.jpg

Figura 6.1

In aceeasi figura cu cimp rosu este evidentiata perioada si evenimentul pentru care este generat raportul. Cu cimp albastru – totalul pentru fiecare casir pe evenimentele din perioada respective(sau evenimentul).

7.       Raport pe bilete

Raportul pe bilete contine toata informatia despre bilete, incepand cu data vinzarii si casirul ce a efectuat vinzarea si finisind cu numele si prenumele cumparatorului. Datele personale ale cumparatorilor sunt cunoscute numai in cazul procurarii biletelor online.

Pentru construirea raportului este necesara completarea formei de mai jos(figura 7.1).

-          Alegerea perioadei in care are loc evenimentul

-          Alegerea evenimentului propriu-zis (daca acest cimp nu se seteaza, raportul se construieste pentru toate evenimentele din perioada indicata)

-          Numarul maxim de printari a biletelor

-          Afisarea tuturor biletelor sau doar a celor active/inactive

9.jpg

Figura 7.1

Raportul este generat in 18 coloane(figura 7.2):

-          Nr de ordine

-          Data procurarii biletului

-          Casirul care a efectuat vinzarea

-          Codul bronarii

-          Codul biletului

-          Barcodul

-          Sectorul

-          Rindul

-          Locul

-          Evenimentul

-          Nr de bilete printate

-          Statusul biletului (activ/inactiv)

-          Tip

-          Suma

-          Comentarii

-          Numele/Prenumele

-          Telefon

-          E-mail

10.jpg

Figura 7.2

8.       Raport pe Transferuri Bancare

Acest raport cuprinde toata informatia despre transferurile bancare efectuate in vederea procurarii biletelor. Astfel structura raportului este urmatoarea:

-          Data efectuarii transferului

-          Casirul ce a efectuat transferul

-          Codul subagentului

-          Numele subagentului

-          Evenimentul

-          Documentul

-          Comentarii

-          Nr de bilete procurate

-          Suma totala achitata

9.       Raport pe vinzari online

Raportul dat include toate datele despre vinzarile online. Similar primului raport se alege evenimentul.

Raportul este organizat in 11 coloane(figura 9.1):

-          Data vinzarii

-          Cod de rezervare

-          Nume

-          Prenume

-          E-mail

-          Telefon

-          Suma achitata

-          Numarul biletelor procurate

-          Evenimentul

-          Data evenimentului

-          Ora evenimentului

11.jpg

Figura 9.1

10.       Raportul cu privire la un bilet emis de subagent/privind transferul

Acest raport cuprinde toata informatia despre transferurile bancare efectuate in vederea procurarii biletelor. Astfel structura raportului este urmatoarea:

-          Barcode

-          Data efectuarii transferului

-          Codul subagentului

-          Numele subagentului

-          Evenimentul

-          Documentul

-          Comentarii

-          Nr de bilete procurate

-          Suma totala achitata

11.       Raport de turnichete

Raportul dat contine toata informatia despre biletele trecute prin turnichete, de cite ori au trecut, prin ce turnichet, cite bilete au fost de la alt eveniment, etc. Pentru construirea raportului este necesara alegerea perioadei si evenimentului necesar, similar primului raport.

Structura raportului(figura 11.1):

-          Timpul cind a trecut biletul prin turnichet

-          Datele citite(barcode)

-          Rezultatul (nu coincide evenimentul/ bilet inexistent/ succes)

-          Numarul turnichetului unde a trecut biletul

-          Sumar

o   Nr de bilete trecute

o   Nr de bilete dublate

o   Nr de bilete de la alt eveniment

o   Nr de bilete inexistente

o   Nr de carduri admin

12.jpg

Figura 11.1